Studio A91 Realizace Výstavy

 • Symboly emancipace

  Adresa

  Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, U staré školy 3, Praha 1

  Projekt

  2013

  Realizace

  2013

  Charakter akce

  Výstava mapující osudy synagog postavených v Čechách a na Moravě v 19. století se konala v Guttmannově síni Židovského muzea v Praze. Kurátor měl od počátku poměrně striktní představu o vzhledu výstavy. Řešení se omezilo víceméně jen na rozmístění panelů s texty a fotografiemi a na způsob vystavení trojrozměrných exponátů – artefaktů souvisejících s židovskou liturgií.

 • Synogogy_4