Studio A91 Realizace Školy a kultura

 • Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích

  Adresa

  Černošice, Střední ul., čp.404

  Projekt

  2017

  Realizace

  2018 - 2019

  Celková užitná plocha

  660 m2

  Investiční náklady

  37 mil. Kč

  Charakter akce

  Stávající budova školy je tvořena třemi vedle sebe postavenými a vzájemně propojenými objekty. Dvoupodlažní přístavba je navržena za hlavní budovou B a je částečně zapuštěna do terénu. Vzhledem k umístění mezi hlavní budovou školy a  zalesněným svahem využívá přístavba k přirozenému osvětlení interiéru soustavy atrií a střešních světlíků. Obsahuje v 1.NP novou aulu/sborovnu, kmenovou učebnu a učebnu dílen, ve 2.NP se nacházejí tři kmenové učebny po 26 žácích. Přístavba je s hlavní budovou propojena uprostřed objektu B v úrovni 1NP.

 • jc3_7049