Studio A91 Interiéry Realizace Školy a kultura

 • Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích – interiér

  Adresa Černošice-Mokropsy, Pod Školou č.p.447

  Projekt

  2018

  Realizace

  2019 - 2020

  Celková užitná plocha

  660 m2

  Charakter akce

  Stávající budova školy je tvořena třemi vedle sebe postavenými a vzájemně propojenými objekty. Dvoupodlažní přístavba je navržena za hlavní budovou B a je částečně zapuštěna do terénu. Vzhledem k umístění mezi hlavní budovou školy a zalesněným svahem využívá přístavba k přirozenému osvětlení interiéru soustavy atrií a střešních světlíků. Obsahuje v 1.NP novou aulu/sborovnu, kmenovou učebnu a učebnu dílen, ve 2.NP se nacházejí tři kmenové učebny po 26 žácích. Přístavba je s hlavní budovou propojena uprostřed objektu B v úrovni 1NP. Zde nově vznikla hala s občerstvením pro žáky. V rámci úprav byly rekonstruovány i specializované učebny v budově B.

 • jc3_7071