Studio A91 Soutěže Sport

 • Sportovně rekreační areál Sobotecká

  Adresa

  Sobotecká ulice, Turnov

  Projekt

  2001

  Zastavěná plocha

  65000 m2

  Celková užitná plocha

  6665 m2

  Investiční náklady

  500 mil. Kč

  Charakter akce

  Impulsem k vyhlášení soutěže na Sportovně rekreační areál byl příslib sponzorského daru mecenáše města pana Horáčka, který se rozhodl zainvestovat v rodném kraji zimní stadion a plavecký areál.Vybrané místo má všechny atributy prostředí vhodného pro různé aktivity volného času. Především je to malá vzdálenost od centra města a přírodní prostředí zdůrazněné řekou a jejím zeleným doprovodem. Mimořádně příznivý přírodní rámec nás inspiroval v našem urbanistickém a architektonickém názoru na řešení a zhodnocení místa.Představujeme si areál jako park, v jehož kompozičním a provozním těžišti se nachází soubor objektů.Architektura je střídmá a jednoduchá, provozně přehledná a funkční. Namísto bohatého tvarosloví volíme čisté objemy vyjádřené přírodními materiály. Pevné části fasád pokrýváme různými druhy popínavé zeleně, tak aby zcela srostly s parkem. Větší zasklené části fasád podporují prolnutí vnitřních prostorů s exteriérem. Vnější prostory areálu, prostoupené zelení, jasné a prostorově jednoznačně vyjádřené, nabízejí místa k aktivní relaxaci a společenskému setkání. Veřejná parková zeleň je naopak volně formovaná, podporuje začlenění území do přírodního rámce.

 • obr32_1