Studio A91 Administrativa Interiéry Realizace Zdravotnictví

 • NOVOSTAVBA PAVILONU Z7 V AREÁLU IKEM

  Adresa

  Vídeňská, Praha 4

  Projekt

  2009-2010

  Realizace

  2010-2013

  Zastavěná plocha

  763m2

  Celková užitná plocha

  2140m2

  Počet pracovníků

  Administrativa - 6, Laboratoře - 34

  Charakter akce

  Stavba je užívána jako „Pracoviště experimentální medicíny IKEM“. Vedle vlastních výzkumných prostor (laboratoře, pracoviště výzkumu) bude v objektu umístěna administrativa (vedení CEVKOON) a nezbytné hygienické zázemí (šatny, WC, denní místnosti). V suterénu objektu je zřízeno 14 odstavných stání pro osobní vozidla a umístěním skladového a technického zázemí objektu. Objekt je navržen se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Půdorysně se jedná o elipsu o opsaném rozměru 41,0 x 27,0 m. Na podnoži objektu bude nasazena hmota nadzemních podlaží. Základní hmota objektu bude hladká válcová z děrovaných plechů v matné barvě, do ní budou prolomeny terasy a vstupy. V části fasády od východu přes jih po jihozápad je před fasádu předsazena ocelová sloupková konstrukce. V úrovni stropních desek jednotlivých podlaží je podél fasády provedeno horizontální stínění z dřevěných lamel. Toto stínění je propojeno ocelovými sloupky (šikmými i svislými), mezi které je napnuta osnova z ocelových lanek. Tato konstrukce bude sloužit jako podpora pro pnoucí se zeleň, osazenou na terénu. Střecha objektu bude plochá, osázená intenzivní zelení. Hlavní vstup do objektu bude z jižní strany. Propojení do pavilonu Z1 bude pomocí komunikačního krčku v úrovni 2.NP. Krček tvoří soustava dvou ocelovo-dřevěných příhradových vazníků, do kterých je zavěšena vlastní komunikační chodba s pevnou střechou a podlahou a prosklenými stěnami. Popis technologického vybavení: V objektu jsou umístěny moderní technologie, které umožňují provoz objektu jako tzv. „nízkoenergetická budova“. Větrání vnitřních prostor je zajištěno pomocí vzduchotechnických jednotek se zpětným využíváním až 85% tepla z odpadního vzduchu. V objektu je navrženo chlazení prostor, kde odpadní teplo z chlazení bude využíváno pro ohřev teplé užitkové vody pro distribuci v pavilonech Z1, Z4, Z6 a Z7. Pro snížení tepelných zisků od oslunění (a tím snížení nároků na chlazení) jsou do oken instalovány venkovní nastavitelné žaluzie, které v kombinaci s předsazenou fasádní konstrukcí výrazně omezí nežádoucí oslunění prostor v letních měsících.

 • IKEM Z7 - 01