Studio A91 Projekty Zdravotnictví

 • Lékařský dům Uhříněves

  Adresa

  Praha 22 – Uhříněves, Nové náměstí

  Projekt

  2004

  Celková užitná plocha

  1290 m2

  Investiční náklady

  28 mil. Kč

  Charakter akce

  Lékařský dům se nachází v exponované poloze budoucího Nového náměstí. Tvoří část jihozápadní strany náměstí. Byl navrhován společně s Domem policie a tvoří jeden celek. V objektu jsou navrženy ordinace soukromých lékařů, v přízemí je lékárna a záchranná služba.Dům je navržen jako kompaktní hmota půdorysu protáhlého obdélníku. Má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží pod částí půdorysu. Výškově je hmota rozdělena do dvou částí., 3. NP je mírně ustoupené a tím dochází k optickému snížení a zároveň zakončení celého domu. Pravidelnými pilastry je zdůrazněn parter, opticky hmotu rozděluje výrazné prosklení přes dvě patra v místě hlavního vstupu do domu.Obvodový plášť je navržen omítaný, ustupující podlaží bude obloženo keramickým obkladem – cihelnými pásky. Cílem architektonického návrhu je postavit dům, který bude zajímavou a důstojnou součástí nově vznikajícího nejvýznamnějšího prostoru v Uhříněvsi – Nového náměstí. Svojí hmotou a měřítkem budou tvořit vhodný přechod mezi stávající maloměstskou zástavbou a novou vícepodlažní architekturou.

 • obr29_1