Studio A91 Projekty Průmysl a doprava Průmysl a doprava Soutěže

 • Lávka přes Vltavu

  Adresa

  Holešovice – Karlín, Praha

  Soutěž

  2000

  Projekt

  2004-2006

  Investiční náklady

  39 mil. Kč

  Charakter akce

  V roce 2000 vyhlásila Městská část Praha 7 a společnost RCP veřejnou architektonickou soutěž na řešení lávky pro pěší a cyklisty, která spojí Bubenské nábřeží, ostrov Štvanici a centrum budoucí administrativní čtvrti River City na Rohanském ostrově. Návrh naší kanceláře se v konkurenci cca 55 návrhů umístil na druhém místě za projektem ing.arch. Aleny Šrámkové. Na základě soutěže na veřejnou zakázku vybrala MČ Praha 7 k realizaci náš návrh. Povodeň roku 2002 realizaci lávky prozatím zastavila.Cílem návrhu je vytvořit přímé spojení mezi rušnou Holešovickou tržnicí, zanedbaným, ale značným rekreačním potenciálem oplývajícím vltavským ostrovem a novou čtvrtí v Karlíně.Lávku přes hlavní tok Vltavy jsme navrhli jako zavěšenou se dvěma železobetonovými pilíři v řečišti, na kterých jsou osazeny ocelové pylony ve tvaru V. Pylony nesou ocelová táhla, na kterých jsou zavěšeny hlavní nosníky mostu z ocelového plechu. Mají nepravidelný uzavřený průřez, jsou umístěny po stranách mostovky a tvoří současně zábradlí mostu. Mostovka je tvořena ocelovými příčníky, podélníky a pochozí vrstvou z dřevěných fošen s vyfrézovanými protiskluznými drážkami.Délka: 303 m
   

 • LÁVKA 1 - CELA Z VODY