Studio A91 Administrativa Projekty

 • Dům policie Uhříněves

  Adresa

  Praha 22 – Uhříněves, Nové náměstí

  Projekt

  2004

  Celková užitná plocha

  1080 m2

  Investiční náklady

  24 mil. Kč

  Charakter akce

  Dům policie je třípodlažní částečně podsklepený dům s plochou střechou. Je situován na nároží ul. Přátelství s nově navrženou komunikací. V domě jsou navrženy kanceláře policie. Byl navrhován souběžně s Lékařským domem a tvoří jeden celek.Dokumentací k ÚŘ bylo předurčeno odsazení domu od uliční fronty. Nárožní poloha je zdůrazněna zaobleným nárožím, vystupujícím rizalitem přes dvě patra a mírně zvýšenou atikou. Styk se sousedními domy, zvláště pak se stávajícím domem je vyřešen optickým ustoupením posledního patra s mírně přetaženou atikou.Obvodový plášť je navržen omítaný, ustupující podlaží bude obloženo cembonitovým deskami či keramickým obkladem. Klempířské výrobky budou z titan-zinkového plechu.Cílem architektonického návrhu je postavit dům, který bude zajímavou a důstojnou součástí nově vznikajícího nejvýznamnějšího prostoru v Uhříněvsi – Nového náměstí. Svojí hmotou a měřítkem budou tvořit vhodný přechod mezi stávající maloměstskou zástavbou a novou vícepodlažní architekturou.

 • obr30_1